Massatge LÚDIC A L'AULA

"Una eina imprescindible per a l'educació"

Introducció

La finalitat d'aquest taller per a mestres i educadors d’educació infantil és facilitar les eines necessàries per a poder satisfer les necessitats emocionals i corporals de l'infant en la etapa de creixement d’ 1 a 6 anys, utilitzant el tacte i el joc com a mitjà de relació i comunicació amb els companys de classe, amb l’adult i amb l’entorn.

El taller unifica la necessitat de contacte i moviment amb una necessitat bàsica: la de l'expressió emocional. Mitjançant el tacte, els infants construeixen la seva pròpia imatge corporal, que va lligada a la manera de sentir el seu cos i a les reaccions que experimenten els companys al rebre els massatges integrats als jocs, sempre amb permís i respecte.

 

A quí va dirigit?

Als mestres: Grau en Mestre d'Educació Infantil.

Als cicles formatius: Grau superior d'Educació Infantil. 

 

Objectius

Els nostres objectius busquen afavorir el desenvolupament evolutiu i la integració segura de l’infant al medi social. Per això ens orientem a l'exercici dels professionals de l'educació infantil i els oferim el recurs del massatge lúdic per a que les puguin introduir a la classe. Aquests recursos permeten:

        ·            Ensenyar conceptes i valors tot jugant.

        ·            Crear i descobrir les possibilitats del cos i els objectes mitjançant el tacte respectuós.

        ·            Observar i experimentar sense ser directius.

        ·            Respectar i acompanyar als infants.

 

Continguts

Els continguts del Taller de Massatge Lúdic a l'Aula per a infants d' 1 a 6 anys es poden incorporar en la tasca educativa de mestres i educadors infantils, ja que s'adeqüen perfectament a l'àrea de descoberta d'un mateix d'entre les àrees contemplades en el currículum d'educació infantil.

·        Desenvolupament evolutiu i massatge.

·        Recursos per introduir el massatge a l’aula.

·        Jocs tàctils.

·        Els materials.

·        Utilització dels diferents materials.

 

Metodologia

 

·        Exposició teòrica i col·loquis.

·        Pràctica entre els mateixos participants per poder viure i sentir l’experiència.

·        Experimentació de sensacions i reaccions. 

·        Instruccions per a utilitzar els recursos adequadament.

·        Visualització d’imatges i vídeos.

 

Beneficis del programa

Per als infants:

Facilita descobriments sensitius i ajuda a prendre decisions sobre el seu cos.

Potencia l'afectivitat.

Ajuda a la concentració.

Promou la relaxació a nivell mental i físic.

Desperta la creativitat i la sensibilitat.

Fomenta l’empatia, el respecte i l’escolta entre companys.

  Per als mestres:

 Facilita el descobriment de l’espontaneïtat dels infants.

 Ajuda a prendre distància positiva del joc (no intervenció).

 Contribueix a la relaxació.

 Ofereix recursos lúdics i afavoreix els aprenentatges.

 Desperta la creativitat i la imaginació.

 Permet sorprendre’s.

 

Temporalització

 

-       2:15h  amb el grup d’educadors.

-       45 minuts a la classe amb els nens per observar “in situ” una sessió (opcional).

 L’horari serà a convenir amb el mateix centre o escola.

 

 

 

 

Contacte

TacteDeMare 626 499 950
IG: @marta_bosch_call
marta.bosch.call@gmail.com